Mijn diensten

de mens staat centraal

Met een ruime ervaring in het HR vakgebied en in leidinggevende functies zet ik me graag in om je verder te helpen met diverse diensten. Een Talentenanalyse wordt toegepast bij zowel werving & selectie- als mobiliteitsvraagstukken, ik licht het graag toe. Een coachtraject om jezelf te ontwikkelen of een loopbaanbegeleiding bij het zoeken naar een vervolgstap, het is allemaal mogelijk. Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Talentenanalyse

“Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt.”

Janneke van der Stam is gecertificeerd TMA (Talenten Motivatie Analyse) consultant. De Talenten Motivatie Analyse (kortweg: Talentenanalyse) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van iemands drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. Gebleken is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de Talentenanalyse de kandidaat centraal.

De Talentenanalyse wordt toegepast bij zowel werving & selectie- als mobiliteitsvraagstukken.

Executive Search

“Mensen worden aangenomen om wat ze kunnen, maar ontslagen om wie ze zijn.”

Van der Stam Mens en Werk is een uitstekende partner voor organisaties die vacatures hebben voor hogere (management) functies, in een vast dienstverband of op interim basis. Doel is een optimale match te maken tussen cultuur van de organisatie en de persoonlijkheid van de kandidaat. Ook de gewenste en geboden kennis en ervaring worden optimaal op elkaar afgestemd.

Van der Stam Mens en Werk is een ervaren gesprekspartner voor zowel organisaties die op zoek zijn naar de beste kandidaat voor hun vacature als voor kandidaten die op zoek zijn naar een passende functie.

Coaching

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Van der Stam Mens en Werk biedt een coachingstraject dat jou helpt jezelf verder te onwikkelen in je werk. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt toe te zijn aan een volgende stap maar niet goed weet waar die stap heen moet gaan, of als je een verandering in je gedrag zou willen realiseren, maar je weet niet hoe het aan te pakken. Maar ook als je niet goed weet wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die het meest optimaal kunt benutten.

Kortom: als het tijd is om jouw persoonlijke groei of ontwikkeling een boost te geven, ben ik jouw sparringpartner. Samen bepalen we het thema en het doel, ik help je te structureren en een plan van aanpak te maken om in actie te komen.

Loopbaanbegeleiding

“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.”

Van der Stam Mens en Werk biedt begeleiding bij loopbaanvraagstukken. Deze begeleiding helpt je bij het helder krijgen van jouw eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van je loopbaan.

Na jarenlang met veel plezier in een functie te hebben gewerkt, kun je aankomen op een kruispunt en jezelf afvragen: wat te doen. Of je vindt dat je niet meer optimaal tot je recht komt in je huidige functie of bij de organisatie waar je werkt, maar je weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Het kan ook dat je wel eens iets heel anders zou willen, maar niet goed weet waar te beginnen.

Dit zijn voorbeelden van loopbaanvraagstukken, en zo zijn er nog veel meer. Als je behoefte hebt aan een ervaren sparringpartner, biedt Van der Stam Mens en Werk je een luisterend oor en concrete hulp bij oriëntatie op een goede vervolgstap.

Outplacement

“Als je de windrichting niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

Van der Stam Mens en Werk biedt vanuit verschillende perspectieven begeleiding wanneer je baan ophoudt te bestaan. In veel organisaties vinden reorganisaties plaats en personele veranderingen zijn daarvan het gevolg. Professionele begeleiding bij het verlies van je baan helpt je om te gaan met het verlies en je vizier op de toekomst te richten.

Een luisterend oor en een ervaren sparringpartner zoals Van der Stam Mens en Werk je kan bieden, helpen je hierbij.