Mijn diensten

de mens staat centraal

Met mijn ruime ervaring in leidinggevende en adviserende HR functies, zet ik me graag in om je verder te helpen met diverse diensten. Talentenanalyse, loopbaan- en outplacementbegeleiding, executive search of als interim HR professional. Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Interim HR Professional

“De enige plaats waar succes vóór werk komt, is in het woordenboek.”

Mijn ruime kennis en ervaring zet ik graag in als HR professional in organisaties die een tijdelijk capaciteitsprobleem hebben. Zowel in een adviserende als in een leidinggevende rol kan ik een uitstekende bijdrage leveren, gericht op dat wat nodig is. Op een goede en degelijke manier “op de winkel passen” bij uitval van de vaste kracht of een verandering realiseren om daarna als organisatie weer verder te kunnen met de implementatie daarvan. Ik ben in staat situaties snel te analyseren en verder op te pakken en juist het daadwerkelijk realiseren van dat wat moet gebeuren is mijn kracht.

Mijn ervaring en persoonlijkheid zullen het tijdelijke capaciteitsprobleem snel in goede banen leiden.

Executive Search

“Mensen worden aangenomen om wat ze kunnen, maar ontslagen om wie ze zijn.”

Van der Stam Mens en Werk is een uitstekende partner voor organisaties die vacatures hebben voor hogere (management) functies, in een vast dienstverband of op interim basis. Doel is een optimale match te maken tussen cultuur van de organisatie en de persoonlijkheid van de kandidaat. Ook de gewenste en geboden kennis en ervaring worden optimaal op elkaar afgestemd.

Van der Stam Mens en Werk is een ervaren gesprekspartner voor zowel organisaties die op zoek zijn naar de beste kandidaat voor hun vacature als voor kandidaten die op zoek zijn naar een passende functie.

Loopbaanbegeleiding

“Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.”

Van der Stam Mens en Werk biedt begeleiding bij loopbaanvraagstukken. Deze begeleiding helpt je bij het helder krijgen van jouw eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van je loopbaan.

Na jarenlang met veel plezier in een functie te hebben gewerkt, kun je aankomen op een kruispunt en jezelf afvragen: wat te doen. Of je vindt dat je niet meer optimaal tot je recht komt in je huidige functie of bij de organisatie waar je werkt, maar je weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Het kan ook dat je wel eens iets heel anders zou willen, maar niet goed weet waar te beginnen.

Dit zijn voorbeelden van loopbaanvraagstukken, en zo zijn er nog veel meer. Als je behoefte hebt aan een ervaren sparringpartner, biedt Van der Stam Mens en Werk je een luisterend oor en concrete hulp bij oriëntatie op een goede vervolgstap.

Outplacementbegeleiding

“Als je de windrichting niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

Van der Stam Mens en Werk biedt vanuit verschillende perspectieven begeleiding wanneer je baan ophoudt te bestaan. In veel organisaties vinden reorganisaties plaats en personele veranderingen zijn daarvan het gevolg. Professionele begeleiding bij het verlies van je baan helpt je om te gaan met het verlies en je vizier op de toekomst te richten.

Een luisterend oor en een ervaren sparringpartner zoals Van der Stam Mens en Werk je kan bieden, helpen je hierbij.

Talentenanalyse

“Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt.”

Janneke van der Stam is gecertificeerd TMA (Talenten Motivatie Analyse) consultant. De Talenten Motivatie Analyse (kortweg: Talentenanalyse) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van iemands drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. Gebleken is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de Talentenanalyse de kandidaat centraal.

De Talentenanalyse wordt toegepast bij zowel werving & selectie- als mobiliteitsvraagstukken.